Innovative produkter med

avansert teknologi

Beskyttelse mot skadelige patogener er viktigere enn noensinne.  Overflater berørt av forskjellige mennesker er grobunn for spredning av bakterier. Våre produkter er opptil 99,99% effektive mot alle kjente patogener.

OneSpray har neste generasjons antimikrobiell teknologi. Våre desinfiksjonsmidler er 100% alkoholfrie og beskytter både i hjemmet og på arbeidsplassen. Vi har kunder fra transportbransjen, luftfart, kontorer, dagligvarehandel, treningssentere, hotell og reiseliv m.f.

Om oss

ONESPRAY TILBYR ET UTVALG AV PRODUKTER SOM GIR
GOD OG TRYGG BESKYTTELSE I OMGIVELSENE OG PÅ HUDEN.

Kjernekvaliteter

OneSpray er en Norsk og Internasjonal distributør av rengjøringsprodukter av høy kvalitet som gir veldig god beskyttelse av hud og overflater mot alle kjente bakterier. Vi er en del av løsningen for å beskytte samfunnet mot bakterier og virus. 

IMMUNITET

Vannbasert base som beskytter mot alle kjente viruser og bakterier

INNOVASJON

Forhindrer vekst av bakterier og virus gjennom innovative prosesser

BÆREKRAFT

En miljøvennlig prosess – våre produkter er 100% alkoholfrie og inneholder ingen farlige kjemikalier

FORDELER

ONESPRAY REDUSERER RISIKOEN TIL DINE ANSATTE OG KUNDER

VÅRE PRODUKTER HAR BLITT BRUKT I LONDON OG STORBRITANIA SITT TRANSPORTNETTVERK FOR Å HOLDE PENDLERE TRYGGE

ONESPRAY-PRODUKTER ER SIKRE FOR MATPRODUKSJON OG DYR. INGEN SKADELIGE KJEMIKALIER

VÅRE HOVEDMARKEDER

TOG & FLY

Tog og fly er viktige transportmidler for pendlere og reisende. Pendlere som er innelukket i trange rom trenger en forsikring om at risikoen for smittespredning er redusert betydlig.

SPORT

Vi bistår idretten med å redusere risikoen for smittespredning blandt spillere, ansatte og andre som har en tilknytning til idretten/idretts-arenaene/treningssentere.

OMSORGSBOLIGER

Å holde beboere og ansatte som jobber ved gamlehjem, insitusjoner og de som jobber i hjemmehjelpen trygge er viktig. OneSpray gir et renere og tryggere miljø.

KONTOR

OneSpray sine antibakterielle produkter vil minimere risikoen for smitte blandt de ansatte, som igjen medfører mindre sykdom/sykemeldinger.

BIL

Leiebiler, drosjer, bedrifts- og personbiler. Holder alle overflater virus og bakteriefritt.

ANNET

OneSpray sine produkter blir også brukt i titalls andre bransjer for å redusere smitterisiko. 

Våre tjenester

Vårt ansvar ved en pågående internasjonal pandemi har vært å hjelpe så mange kunder som mulig, på kryss og tvers av bransjer.

Levering til våre kunder

I tillegg til våre avanserte produkter tilbyr OneSpray en unik støttetjeneste til våre kunder. Vi jobber med dere hele veien. For å finne ut hvordan vi kan samarbeide, ta kontakt med oss. 

Fordeler

Vi har dyktige ansatte som kan kartlegge deres lokasjon for å finne best mulig løsning. Vi har besøkt alt fra treningssentere, dagligvarehandel, kirker, idrettsarenaer, aktivitetssentere +++

Samarbeid med oss

Våre OneSpray partnere er spesialister i forskjellige bransjer. Med de dyktigste folkene på laget, kan vi garantere den beste kompetansen. Hvis du ønsker å vite mer om dette, ta kontakt. 

MARKEDSMATERIELL

Det er viktig for oss og for dere at gjester/brukere i områdene dere benytter OneSpray er kjent med beskyttelsen produktene gir. 

Som en del av vår førsteklasses-service tilbyr vi å skreddersy materiell som passer og oppfyller deres behov.
 

Markedsmateriellet vi bruker gir dine ansatte/kunder informasjon om hvordan OneSpray fungerer. Miljøvennlig og trygt. 

VI ØNSKER Å HJELPE DERE MED Å OPPNÅ SELSKAPETS SOSIALE ANSVAR

ONESPRAY SINE PRODUKTER BESKYTTER OVERFLATER I EN UTVIDET PERIODE